Indsatsplanerne er under udarbejdelse, og forslag til indsatsplanerne forventes at blive politisk behandlet i maj 2024. Klik her for at se den gældende indsatsplan for beskyttelse af grundvand
x
silkeborgsektorplaner